Lupaan vaikuttavaa ja kustannustehokasta hoitoa.
Tavoitteena nopea kivunlievitys ja mahdollisuus kivuttomaan liikkumiseen.

 

Selkäkivun hoito

Manuaalinen terapia ja hoito yhdistettynä asiakkaan omaan harjoitteluun ovat tutkimusten mukaan tehokkain menetelmä selkäkipujen hoidossa.

Kipua hoitaessani selvitän ensin, missä ja minkälaista kipu on. Asiakkaan haastattelu ja huolellinen tutkimus johdattavat oireen syyhyn ja alkuperään.

Useimmiten kudos, esim. välilevy, lihas tai nivel, on kuormittunut yli sietorajan ja ärsyttää hermoja. Manuaalisella hoidolla helpotan syntynyttä kuormitusta. Lisäksi annan ohjeita, kuinka asiakas voi toimia helpottaakseen kipua ja ehkäistäkseen sen uusiutumista.

Niska-hartiakivun hoito

Tyypillisiä niska-hartiaoireita ovat lihaskipu, kipu päätä kääntäessä, päänsärky sekä vakavampana oireena käteen säteilevä kipu. Oikea diagnoosi on hoidon merkittävin osa.

Suurin osa niska-hartiaseudun oireista johtuu kaularangan ja hartiatason liiallisesta kuormituksesta. Sen seurauksena lihakset joutuvat työskentelemään yli suorituskykynsä. Tämä aiheuttaa kipua rinta- ja kaularangan niveliin.

Helpotan vaivaa manuaalisella hoidolla, ja annan ohjeita kivun hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

 

Päänsäryn ja huimauksen hoito

Päänsärkyyn ja huimaukseen on  monia syitä. Päänsäryllä, huimauksella, hyvälaatuisella asentohuimauksella ja niska- ja hartiaseudun vaivoilla on usein yhteys toisiinsa. Purentaongelmat voivat myös aiheuttaa pään alueen kipua.

Päänsärky voi tuntua eri kohdissa. Pää voi tuntua raskaalta ja liikuttaessa voi tuntua kipuja. Päätä kannattelevat lihakset voivat väsyä helposti ja tuntua jännittyneiltä.

Naprapatia helpottaa lihasjännitystä ja lisää kaularangan liikkuvuutta. Hyvä hoito helpottaa päänsärkyä ja huimausta.

Lonkkakivun hoito

Lonkan toiminnalla on merkittävä yhteys selän terveyteen ja arkiliikkumisen sujuvuuteen. Lonkkaan kohdistuu suuri kuormitus. Epätasapainoinen kuormitus vaikuttaa koko kehoon, jolloin lonkassa tai selässä tuntuva kipukierre on valmis. Jos kipu alkaa rajoittaa arkiliikkumista, se vaikuttaa yleiseen terveyteen.

Lonkkakivun hoidossa lisätään lonkkanivelen liikkuvuutta ja helpotetaan lihasjännitystä. Lisäksi vapautetaan lihaskalvoja. Nämä yhdessä auttavat tehokkaasti kipuun.

Tyypillisiä hoidettavia oireita

 • akillesvaivat
 • lonkan nivelpussin tulehdus
 • pakarakipu
 • juoksijan polvi
 • hyppääjän polvi

 

 

Tenniskyynärpään ja olkapääkivun hoito

Olkapäiden, kyynärpäiden ja ranteiden kipu, pistely ja jomotus ovat yleisiä oireita varsinkin päätetyötä tehdessä. Hiirikäsi-oireyhtymä lienee yleisimmin tunnettu.

Kivun säteily- ja puutumisoireiden kohdalla on tärkeää tehdä huolellinen diagnoosi. Ensin tehdään perusteellinen tutkimus kaula- ja rintarangan sekä koko hartiarenkaan toiminnasta. Sen jälkeen valitaan oikeanlainen ja tehokas hoito.

Tyypillisiä hoidettavia oireita:

 • Lateraalinen epikondyliitti eli tenniskyynärpää
 • Mediaalinen epikondyliitti eli golfkyynärpää
 • Olkapään jännetulehdukset
 • Labrum-vammat esim. hauiksen jänteen ongelmat
 • Olkanivelen kiertäjäkalvosimen alueen ahtautuminen ja vammat
 • Rakenteellinen tai trauman aiheuttama instabiliteetti eli yliliikkuvuus
 • Yläraajan ja rintakehän hermoperäiset kivut kuten TOS (thoracic outlet syndrome)

Tapaturmien ja urheiluvammojen hoito ja kuntoutus

Aktiivinen liikkuja säästyy harvoin vammoilta ja tapaturmilta. Toisinaan vamma jättää jälkensä ja ilmenee lyhentyneinä liikeratoina, tarpeettomana varovaisuutena ja pahimmillaan aktiivisen liikkumisen lopettamisena.

Olen erikoistunut voimailulajien, melonnan ja pelastusalalla työskentelevien fyysisten vaatimusten ja liikemallien kartoittamiseen, vammojen ennaltaehkäisyyn ja kuntouttamiseen.

Tehtäväni on luoda valmius tuottaa ja hallita liikettä kivuttomasti. Pureudun kivun syihin ja liikemalleihin. Ohjaan oikeanlaiseen, symmetriseen suoritukseen, joka ennaltaehkäisee kipuja ja ylirasitusta.

Voit ottaa yhteyttä myös missä tahansa polven, olkapään, lonkan, nilkan, käden, selän tai jalkaterän tapaturman tai vamman hoidossa.