Manuaalinen terapia yhdistettynä asiakkaan oikeanlaiseen harjoitteluun on tutkitusti tehokkainta toiminnallisen selkäkivun hoidossa. Ensin tulee selvittää mitkä tekijät tuottavat kipua ja mitkä helpottavat. Tästä pääsemme oikeaan hoitoon ja oikeanlaisiin harjoitteisiin.

Tarjotakseni potilaille jotain valtavirrasta poikkeavaa ja niin sanotusti “value for money” olen erikoistunut diagnosoimaan kipua/toimintavajetta aiheuttavan kuormitusten neuraalisia syitä. Tällaisia ovat esimerkiksi huimaus, vanhat vammat ja sensomotoriikan häiriöt. Lue näistä lisää High Performance sivuilta.

Vastaanotollani selkäkivulle on aina syy!

Selkäkipu on merkittävin toimintakykyä rajoittava “sairaus”. Se rajoittaa fyysistä toimintakykyä altistaen liikkumattomuuden negatiivisille vaikutuksille. Jokaisella potilaalla onkin tekijä joka kipua provosoi. Tämän selvitämme potilaan kanssa yhdessä.

Tärkein on potilaan kertomus. Se pitää sisällään kipua lisäävät ja helpottavat toimet. Haastattelua täydennetään tutkimalla potilaan liikettä aktiivisesti sekä, naprapaatin erityisosaamisella, passiivisella, käsin tehtävällä tutkimisella eli palpaatiolla.

Palpaatio on naprapaatin erityisosaamista

Palpaatiossa yhdistetään potilaan kertomus ja aktiivisten liikkeiden tarkastelu yksityiskohtaisempaan kuvaan selän ( ja muiden kehon osien) toiminnasta. Liikkeen palpoiminen antaa tarkemman kuvan kivun syntymekanismista. Näin hoito voidaan suorittaa spesifimmin ja siten myös tehokkaasti.

Usein vastaanotolla päästään kiinni jo oireen “juurisyyhyn”. Yksinkertaisimmillaan tämä voi olla toistuva varaaminen samalle jalalle. Tämän taustalla voi olla työasento tai tasapainnon liittyvä syy. Tähän annan potilaalle ohjeeksi neuraalisia harjoitteita.

Tervetuloa vastaanotolle!!