Päänsärkyyn, huimaukseen ja asentohuimaukseen liittyy usein niskan oireilu. Oikea hoito ja ohjaus auttaa nopeasti ja ennaltaehkäisee uusiutumista. Tärkeintä onkin selvittää mistä oireilu on peräisin. Aiheuttajana on usein kolmen kopla.

Päänsärky voi olla heijastekipua niskan alueen lihaksista tai migreeni tyyppistä oireilua jota niskan staattinen kuormitus osaltaan provosoi. Huimaus tai asentohuimaus syntyy sisäkorvan ja/tai silmien toiminnan häiriöstä. Tähän voi usein liittyä niskan jännittäminen suojamekanismina.  Jos huimauksen oire ei ole selvitettävissä nivel/lihasperäisen heijasteen, silmien tai sisäkorvan tasapainoelimen kautta ohjaan potilaan jatkotutkimuksiin.

Biomekaaninen syy

Teknologia osaltaan on luonut meille “tarpeen” käyttää niskassa, aivan pääkallon alapuolella, olevia lihaksia staattiseen työhön. Jatkuva jännitys luo niskaan kivuliaan pisteen josta painamalla voi tuntea päänsärky oireen leviävän ohimolle ja takaraivoon. Tämä on niskaperäistä päänsärkyä.

Toisaalta myös migreenityyppinen päänsärky voi aiheuttaa niskan jännittämistä. Tämä tapahtuu luontaisen suojamekanismin kautta. Suojelumekanismin kautta myös leuan toimintahäiriöt vaikuttavat niskan toimintaan.  Leuan harjoitteilla voikin olla mullistavia vaikutuksia oireiden helpotukseen.

Sisäkorva ja silmät

Niskan lihasten toimintaan vaikuttaa vahvasti silmät ja sisäkorva. Tavoitteenamme on pitää silmät horisontaalisessa linjassa. Muuten elämä olisi yhtä huojuvaa VHS-filmiä. Kun silmät rasittuvat ja väsyvät tai sisäkorvan tasapainoelin ei toimi suojamekanismina on niskalihasten staattisen jännityksen lisääminen.

Joskus ongelmat poistuvat itsestään levolla ja stressaavan tekijän vähenemisellä. Jos jäytävä ja inha päänsärky tai huimaus ei helpota on syytä etsiä todellisia syyllisiä hieman syvemmältä neurologiasta. Silmien ja tasapainon toiminnasta.

Tasapainoamme pääasiassa säätelevät elimet, silmät ja sisäkorva, sijaitsevat päässä. Toimiakseen tarkoituksensa mukaisesti pään tulee liikkua kaikissa kuudessa suunnassaan. Tasapaino ongelmista kärsivillä onkin usein ongelmia näiden asioiden kanssa…ja paradoksaalisesti hyvin niukasti liikkuvat niskat. Heille pään liikuttaminen voi tuoda huimausta ja näkökyvyn häiriöitä.

Joskus apu voi löytyä hyvinkin yksinkertaisista toimista.

Tervetuloa vastaanotolle.