Oikea diagnoosi on merkittävä osa niska-hartiakivun hoitoa. Puutuminen sormissa, säkenöivä kipu takaraivolla ja jomotus hartioissa ovat tyypillisimpiä potilaiden kuvailemia oireita.

Tärkeintä on selvittää oireen syy. Hyvä tutkimus ohjaa kivun alkulähteille, täsmällisempään hoitoon ja nopeampaan kivun lievitykseen

Hyvä diagnoosi

Alkuhaastattelussa päästään useasti kiinni tekijöihin jotka helpottavat oiretta. Potilas kertoo ja minä kuuntelen. Kertomuksen yhteydessä selviää alustavasti miten kipu rakentuu. Onko merkittävämpää se miten ollaan paikallaan vai miten liikutaan. Ärsytetäänkö kudosta tiedostamatta ja mitä sille voidaan tehdä.

Haastattelussa saatua tietoa syvennetään tutkimalla potilaan aktiivisia liikkeitä, tasapainoa, refleksejä ja voimantuottoa. Aktiivinen tutkimus ja haastattelu muodostavat kuvan kivun syntymekanismista. Löydöksenä voi olla hermopinne, fasetti-oireyhtymä, lihaksen trigger ärsytys tai ylirasitustila.

Täsmällinen hoito

Hyvä hoito kohdistuu sekä oireen lievittämiseen, että perussyyhyn. Hermo-oireilua voidaan lievittää kevyellä fascia käsittelyllä ja hermomobilisaatiolla sekä akupunktiolla. On tärkeää, että potilaan yleinen olotila helpottuu ja rentouden määrä kasvaa.

Hoidon aikana ja hoitokertojen välillä kuulostellaan mihin suuntaan hoito etenee. Pitkittyneissä kiputiloissa esiin tulevat oireet voivat olla seurausta todellisen syyn kompensoinnista.

Parantumisprosessissa tulee kiinnittää huomiota harrastusten ja työn sekä levon suhteeseen ja kuormittavuuteen. Ohjeeksi kotiin annan myös potilaan omaa havainnointia haastattelussa esiin tulleiden kuormitustekijöiden havainnoimiseksi.