Teen yhteistyötä useiden vakutuusyhtiöiden, sairauskassojen ja työpaikkojen kanssa( kts Yhteistyökumppanit). Vahingon sattuessa nopea hoitoon pääseminen ja ohjautuminen on yksi tärkeimmistä toipumista nopeuttavista tekijöistä.

Ihmisen kehon toiminnassa ovat voimassa yhtälaiset lait lajista tai suorituksesta riippumatta. Keskivartalon hallinta ja ääreisraajojen liikkuvuus tärkeimpinä. Hyvä asento, sujuva liikkuminen asentojen välillä ja synkronoitu hengitys. Siinä keskeisimmät hyvän liikkeen ja urheilusuorituksen määritelmät.

Vahingon sattuessa on hyvä muistaa, että kudos paranee aikataulunsa mukaisesti. Lihasvamma, nivelside- ja luuvamma kukin oman, kokolailla tarkkaan tiedetyn aikajanan mukaisesti.

Kudokselle tulee kuitenkin antaa hyvät mahdollisuudet parantua. Sen tulee saada uudistua rauhassa. Ethän raavi rupeakaan jatkuvasti. Kehon tulee saada riittävästi kuormitusta ollakseen valmis tukemaan kudoksen uudistumisprosessia. Jos polvi on operoitu voimme heti alkaa kuntoutuksen nilkasta ja lonkasta. Oikeita asioita oikeaan aikaan.

Työtapaturma, urheiluvamma ja leikkausten jälkeinen kuntoutus

Mitä paremmin ymmärtää biomekaniikka ja neurologiaa sitä enemmän apua voi antaa vammasta kuntoutujalle. Hoitoon tulee hakeutua suhteellisen nopeasti. Kehomme on mahtava keksimään kompensaatiomekanismeja ympäri pyörähtäneen nilkan tai metsässä kaatumisen seurauksena kipeytyneen lonkan helpottamiseksi.

Vamman energia voi olla myös niin suuri ettei kudoksen toimintaa voida palauttaa ilman leikkausta. Leikkausalueen nivelen hermojärjestelmä heikentyy operaation jälkeen. Tämän säätelytoiminnan palauttaminen nopeasti on tärkeää.

Leikkauksen jälkeiselle kuntoutukselle löytyy usein selkeitä protokollia noudattavaksi. Ne eivät kuitenkaan ole yksilöllisiä ja harvoin huomioivat koko liikeketjun neurologisesta näkökulmasta. Tässä yksi hyvä syy valita minut.

Tuntuuko ettei toiminta tai tuntemus ole täysin palautunut kuntoutuksen jälkeen?

Toimiakseen tehokkaasti ja turvallisesti on kuntoutetun raajan/selän annettava selkeä viesti aivoille asennostaan ja liikesuunnastaan. Ilman tätä viestiä aivot eivät voi päättä mitä lihaksia käytetään ja missä järjestyksessä.

Epäselvä viesti johtaa epämääräiseen toimintaan kuten rajoittuneeseen tarkkuuteen ja voimantuottoon, herkistyneeseen tai vähentyneeseen ihotuntoon ja pienentyneeseen liikelaajuuteen. Tämä johtaa epävarmuuteen toiminnassa sekä altistaa uudelle vammalle. Asian ei tarvitse olla näin.

Kysy vakuutusyhtiöltä

Kun kyseessä on tapaturma kysy työnantajasi tai vakuutusyhtiösi(vastapuolen vakuutusyhtiön) osallistumista kuntoutusprosessiin. Useat vakuutusyhtiöt korvaavat naprapaatin antaman hoidon.

Voit olla myös suoraan yhteydessä minuun.